Search

POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira nositelj projekta Zavod Aruma in organizator DEM Alen Tkalec s.p.. Nagradna igra poteka na dan dogodka v Hali Tivoli, 16.11.2019 od 14.00 do 20:00. Nagradna igra poteka na način, da stranke izpolnijo obrazec o nagradni igri, ki ga bodo dobili na dan dogodka. Med odmorom 17:00 in 17:30 bodo svoje listke oddali v nagradni boben, kjer bomo na koncu dogodka žrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli nagrade.

Namen nagradne igre je povečanje števila članov nositelja projekta Zavoda Aruma in organizatorja DEM Alen Tkalec s.p. in s tem povečanje kroga ljudi, ki jih bo doseglo nadaljnje delovanje naslednjih podobnih dogodkov.


2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo udeleženci dogodka na dan 16. 11. 2019.


3. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko vsak član skupine sodeluje tako, da izpolni obrazec ter ga med odmorom odda v nagradni boben.


4. Nagrade in njihov prevzem

Žreb bo opravil nositelj projekta Zavod Aruma in organizator DEM Alen Tkalec s.p.. Organizator bo ob uradnem zaključku dogodka izžrebal tri nagrajence. Nagrajenci bodo na dan prejeli nagrade. Ostali udeleženci pa bodo v bodoče obveščeni o podobnih dogodkih.

Oseba, ki jo organizator izžreba, prejme nagrado, ki jo organizator podarja. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. V kolikor je sodelujoči izžreban več kot enkrat, se upošteva prva izžrebana nagrada, žreb pa ponovi brez izžrebanca.

Izžrebanci se morajo javiti organizatorjem takoj, da potrdijo prejem nagrade. Če se izžrebanec ne javi, bo žreb ponovljen, pri čemer izžrebanec ne bo upoštevan v žrebu.

Izžrebanci se z organizatorjem, katere dejavnost so prejeli, individualno dogovorijo za izvedbo nagrade.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino, je pa prenosljiva na drugo osebo.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani www.zavodaruma.si in www.mariediamond.si.


5. Odgovornosti organizatorja

Organizator se obveže, da bo nagradno igro izpeljal korektno in upoštevajoč pogoje, navedene v tem pravilniku.


6. Varovanje osebnih podatkov

Organizatorji bodo za namen izvedbe te nagradne igre uporabili elektronska sporočila zgolj v namen obveščanja o podobnih dogodkih.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam


7. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične narave ali vzroki na strani članov skupine. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami v spletni strani www.zavodaruma.si in www.mariediamond.si.


Ljubljana, 11. 11. 2019

Kdaj, Kje, Zakaj?

Dogodek se bo odvijal 16.11.2019, v Hali Tivoli, v Ljubljani. Začel se bo ob 14h in trajal približno 5-6 ur. Pridružite se nam in doživeli boste nepozabno inspiracijsko izkušnjo. Se vidimo v Hali Tivoli, namaste!

Prodaja vstopnic
Kontakt

Eventim, Petrol tickets
Za nakup lahko prav tako dostopate s klikom tukaj! 

Organizator:        
DEM, Alen Tkalec, s.p. 
Tel.: 030 249 506

Nosilec projekta:

Zavod Aruma Ljubljana

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 Marie Diamond Slovenia. Naredil Techax